informer.co.rs on Facebook

PRIJAVA BORAVIŠTA

Kako prijaviti privremeno boravište na teritoriji Republike Srbije kada je lice srpski državljanin?