informer.co.rs on Facebook

MAPA RADARA

policijske kamere za kontrolu brzine / žutih traka - u funkciji!