informer.co.rs on Facebook

LIČNA KARTA

Koja je procedura za novu ličnu kartu Republike Srbije?

Kako izgleda nova lična karta?