informer.co.rs on Facebook

UVERENJE O PREBIVALIŠTU

Procedura za dobijanje uverenja o prebivalištu na teritoriji Republike Srbije